Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

MalaMii1986
MalaMii1986
8727 c08e
Reposted fromcalifornia-love california-love viamorella morella
MalaMii1986
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
MalaMii1986
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
MalaMii1986
6800 3e7c 500
"Zanim dopadnie nas czas" vol.2
MalaMii1986
1320 0cd7
Reposted fromfelicka felicka viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
Czuję się jak nigdy nie ułożona do końca kostka rubika o wymiarach sto na sto. Części niespójne, wszystko z innej parafii.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
MalaMii1986
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viamorella morella
MalaMii1986
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamorella morella
MalaMii1986
4516 3744
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viawoolowinka woolowinka
MalaMii1986
Bywa, że budzisz się w środku nocy z przerażeniem, że masz tyle tłumionych emocji i myśli. Boisz się, że wybuchniesz. I mimo, że masz przyjaciół to wiesz, że są rzeczy, których nie możesz powiedzieć nikomu. 
W takim momencie módl się. A najwięcej i najmocniej módl się wtedy, gdy najtrudniej się modlić.
— #29
Reposted fromffina ffina viajust-delicious just-delicious
MalaMii1986
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
MalaMii1986
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
MalaMii1986
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajust-delicious just-delicious
MalaMii1986
4570 51dc
MalaMii1986
MalaMii1986
6444 6578 500
Milion małych kawałków - James Frey.
MalaMii1986
0805 ae80
Reposted fromstylte stylte viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
MalaMii1986
6067 915b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl