Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

MalaMii1986
7915 40f2
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfood prettyfood
MalaMii1986
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
MalaMii1986
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
MalaMii1986

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viamorella morella
MalaMii1986
7116 ff87
Reposted fromjamyjka jamyjka viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
7476 c30f 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMaryiczary Maryiczary
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaMaryiczary Maryiczary

July 06 2015

MalaMii1986
2719 70a7
Reposted fromvs vs viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
7575 c9b6
MalaMii1986
8633 7d9e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
7915 40f2
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfood prettyfood

June 25 2015

MalaMii1986
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viaMaryiczary Maryiczary
MalaMii1986
3087 0cbc
MalaMii1986
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 24 2015

MalaMii1986
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 23 2015

MalaMii1986
Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viajust-delicious just-delicious
MalaMii1986
Może nadszedł już czas, by pogodzić się z faktem, że nawzajem robimy sobie w głowie niepotrzebny burdel i po prostu się pożegnać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl